ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร 180 คนแรก “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” (TCU-TU) 1/2560

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตาม
จำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอ “ปิดการรับสมัคร

กำหนดการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก : DOWNLOAD

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร 180 คนแรก : DOWNLOAD