กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก)

1abfa783b564572a469847a9edca081c_XL

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางไปแข่งขันในระดับประเทศ

ประเภทการประกวดและแข่งขัน

  1. การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
  2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  3. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
  5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  6. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

brochure_ActivityCenter60