ประกันคุณภาพ

เอกสารประกอบ “ประชุมประกันคุณภาพ EdPex – 5 ก.ค. 2560″

แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

World University Rankings 2014-2015

The Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 list the best global universities and are the only international university performance tables to judge world-class universities across all of their core missions - teaching, research, knowledge transfer and international outlook. The top universities rankings employ 13 carefully calibrated performance indicators to provide the most comprehensive and balanced comparisons available, which are trusted by students, academics, university leaders, industry and governments.

 

  • World University Rankings
  • EdPex สกอ.
  • กองพัฒนาคุณภาพ (Quality Department Division)
  • KM มธ.
  • สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

tu_qa2014
qs_2014