คติธรรม เนื่องในวันครบรอบ ๓๑ ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16722839_1288387121242533_4522785498747375184_o

kati_thum