ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ครั้งที่ 5/2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 ตามวันและเวลาราชการ