ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2