ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง อาจารย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ