ประกาศคณะวิทยาศาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง อาจารย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ