ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 7107) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2561 ตามวันและเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)