การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โควตาพิเศษ) พร้อมรับทุนการศึกษาท่านบุญชู ตรีทอง