รศ.ปกรณ์ เสริมสุข พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรดน้ำอวยพร คุณบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560

รศ.ปกรณ์ เสริมสุข พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรดน้ำอวยพร คุณบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560

219035 219036 219101