ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 3 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์