ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560 ตามวันและเวลาราชการ