ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2560 ตามวันและเวลาราชการ