ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง