ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ พร้อมรับทุนส่งเสริมการและเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 25560 (รอบ 2)