ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ตามวันและเวลาราชการ