ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ตามวันและเวลาราชการ