ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ตามวันและเวลาราชการ