ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ลำปาง