กีฬาส่งเสริมสุขภาพ Aerobic Dance For Health & Yoga for Health

คณะฯ ได้จัดโครงการ กีฬาส่งเสริมสุขภาพ รวม 2 โครงการ ได้แก่
” Aerobic Dance For Health” ทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานข้างสนามบาสเกตบอล บร.3 และ
” Yoga for Health” ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. ห้องด้านข้างห้องกระจก บร 4 ชั้น 1
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุกขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

announce_12_10_58_02

announce_12_10_58_01