พิธีการมอบอะตอมสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดให้มีพิธีการมอบอะตอมสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้อง 1000 คน อาคารบรรยายรวม 4 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ปกรณ์ เสริมสุข ขึ้นเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59725

59726

59727