ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พ.ย. 2560 ตามวันและเวลาราชการ