ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)