ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 0015) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตามวันและเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)