นักเรียน ชั้น ม.5 โครงการ วมว. มธ-สกร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในงาน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19

10-4-60-04-logo

ขอแสดงความยินดีกับนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร มูลศาสตร์ นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการ วมว. มธ-สกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ในการส่งโครงงานเข้าประกวดในการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย NECTEC นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ที่เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา จากโครงงานเรื่อง“การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”   โดยมี อ.ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี และ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

10-4-60-05

10-4-60-06