ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 0022)