ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 ในวันและเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)