ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 ตามวันและเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)