ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ 1116) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561 ในวันและเวลาราชการ (9.00- 16.00 น.)