ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ