ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 ตามวันและเวลาราชการ