เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สมัคร Online


กำหนดการ

  • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันที่ 6 เม.ย. 2561
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 เม.ย. 2561
  • ประกาศผลสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 18 เม.ย. 2561
  • รายงานตัวและลงทะเบียน วันที่ 21 เม.ย. 2561สมัคร Online