ประกาศผลการคัดเลือกตำเเหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาฟิสิกส์