โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำมุ่งพัฒนาเพื่อสังคม

บรรยายพิเศษ พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเตโช
ช่วงที่ 1
คลิ๊ก https://youtu.be/DR_yeuFNmuU