คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”
            โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ทางนวัตกรรมนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
สำหรับผู้สนใจสมัคร >> โทรมาสมัครที่ 02-564-4440-59 ต่อ 2559 หรือ 088-783-3026 (ในวัน และเวลาราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม >> 088-783-3026

มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
ปิดรับสมัคร….!!!

 61359