วันแรกพบนักศึกษาใหม่

life_1-1-1วันปรีดี พนมยงค์ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันเกิดของ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้นำการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น ประชาธิปไตย, ผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง และรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทย

ในวันนี้จะมีการจัดงานที่ระลึกโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น การปาฐกถาที่จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ งานที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เป็นผู้ประศาสน์การ (อธิการบดี) คนแรก และยังใช้วันนี้จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่และให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสเข้า ร่วมกิจกรรมวันปรีดีด้วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นัดรวมพลลูกแม่โดมน้อย ใหญ่ ต้อนรับ”เฟรชชี่น้อย” สู่ “วันแรกพบ” จัดกิจกรรมสันทนาการ เฮฮา ตามประสาลูกแม่โดมตลอดวันเช้า-เย็น เน้นสามัคคี รักเพื่อนพ้อง น้องพี่ พร้อมคำแนะนำดีๆ ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย