ประกาศเปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ระดับวุฒิที่คาดเเคลน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ลำปาง