น้ำดื่มยูงทอง

banner_sci_water

น้ำดื่ม ตรายูงทอง

ผ่านกรรมวิธีรีเวอธ์สออสโมซีสและอัลตราไวโอเลต

ผลิตโดย : โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มยูงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 2082, 2095 และ 095-506-3459