Loading...

ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ร่วมพิธีรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน "Pure and Applied Chemistry International Conference" ในปี 2020 (PACCON 2020) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทย์ฯ มธ.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง 231 (ห้อง 1000 คน) บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
Activities
มหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รับ 200 คน) และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รับ 200 คน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciTu
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทย์ฯ จัด “อบรมผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แผ่น และผลไม้หยีเชิงปฏิบัติการ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “อบรมผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แผ่น
และผลไม้หยีเชิงปฏิบัติการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soi Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจ  จากการเรียนการสอน วิจัย และบริการสังคม

งานวิจัย

งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ้มเติม
รางวัล

รางวัลที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงาน

เพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มธ. "เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ"

ขอเชิญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ (isc)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม