#

News Highlight

25
05.18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”     […]

20
03.18

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 […]

Scholarships