#

News Highlight

16
07.18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วท.ม. สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วท.ม. สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร – หลักสูตร […]

25
05.18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน เปิดจัดอบรม “7-ไอเดียนวัตกรรมแปรรูปกล้วยหอมทอง พร้อมขึ้นห้าง”     […]

Scholarships