#

News Highlight

16
06.17

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม “โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร” ปีงบประมาณ 2560 อบรมวันที่ 30 มิถุนายน – […]

Scholarships