#

News Highlight

30
11.17

“เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017″

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก หลำริ้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ในการประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017″ […]

30
11.17

Congratulation : “12th Internationbal Conference on Knowledge, Information and Creativity Support System”, Nagoya, Japan

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง และ นายกฤตณัท ฉุงน้อย นศ.ปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

10
10.17

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร 180 คนแรก “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” (TCU-TU) 1/2560

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตาม จำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอ “ปิดการรับสมัคร“ กำหนดการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก : […]

11
08.17

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน […]

Scholarships