#

News Highlight

10
10.17

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร 180 คนแรก “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก” (TCU-TU) 1/2560

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตาม จำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอ “ปิดการรับสมัคร“ กำหนดการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก : […]

11
08.17

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน […]

03
07.17

สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗ เครื่อง

( สำเนา ) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด […]

Scholarships